Blossstellung der Pharisäer

 

 

Matthäus 23 - 15. November 1998